Doç. Dr. Zekiye Antakyalıoğlu

Bir Gün Bir Resim bana baktı
Aynayı opak yapan, önünde duran nesneyi yansıtmasını sağlayan “sır”dır. Cam, sırlanınca ayna olur ve kişinin imgesini yansıtır. Aynadaki görüntü bir temsildir, ona bakanın görüntüsünün taklididir. Ayna ve aynadaki imgemiz insanlığın en kadim hikâye kaynaklarından biridir.
Fotoğraf Sanatçısı / Öğr. Gör. Çerkes Karadağ

Resim, zaman ve anlam
Evet resim, zaman ve anlam… Bunları bir sanatçının yaratıcılığını kanıtlayan en temel dinamikler olarak çok önemsiyorum. Çünkü resim zamanın anlamını, anlamın zaman içindeki deviniminde sorgulayan bir sanattır. Bir bakıma anlamı zamanın belirsiz evreninde, .
Hasan Mahir

Zaman Gazetesi Röportaj
Ressam ve karakterist İdris Esen sahabelerin örnek hayatlarını çizgi filme aktarıyor. Esen, sahabeleri çizerken İslami bilgisi ile çizgisini buluşturuyor. Sahabe hayatlarını çizgilerde buluşmasının öyküsü ise bir hayli ilginç.Mutluluğun resminin çizilip çizilemeyeceği hâlâ bir muamma.